23

Làm thế nào để thông báo tới người dùng khi comment của họ được trả lời?

Chào các bạn, bạn có khi nào vào website của một ai đó để mua hàng, bạn comment lên bài viết của họ để hỏi về sản phẩm mà bạn quan tâm, và bạn lâu lâu phải vào web của… Continue Reading