24

Làm thế nào để tạo trang Liên hệ (Contact us) trong website?

Một website tốt cần có một nơi nào đó để người dùng có thể tương tác được với tác giả trong trường hợp họ có ý kiến phản hồi hay họ có vấn đề gì đó cần chúng ta hỗ trợ, hoặc là họ muốn đặt mua hàng của chúng ta chẳng hạn. Trong những trường hợp đó, trang liên hệ sẽ rất hữu ích cho chúng ta. Continue Reading