2

BackWPup – Tự động sao lưu toàn bộ dữ liệu website phần 2 – Bảo mật website WordPress

Chào các bạn, đây là phần 2 của bài viết tự động sao lưu toàn bộ dữ liệu website bằng BackWPup. Trong phần tiếp theo này mình sẽ chia sẻ cách cấu hình tác vụ sao lưu dự phòng cho… Continue Reading